Imelda Hanselman

Loopbaanbegeleiding & Coaching

Leren is ontdekken wat je al weet. Doen is laten zien dat je het weet

Talentonderzoek TMA

Regelmatig gebruik ik de TalentMotivatieAnalyse (TMA) als instrument voor onderzoek naar iemands talenten en competenties. Wat kan TMA voor u, uw medewerker en uw organisatie betekenen?

TMA is een grondig ontwikkeld instrument waarbij wetenschappelijke inzichten en praktische uitvoerbaarheid mooi zijn samengebracht in een veelzijdig en toegankelijk instrument voor HRM en loopbaanontwikkeling. De TMA voorziet in het maken van een gedegen analyse  van iemands talenten,  competenties en drijfveren die daaraan ten grondslag liggen.
Bij de TMA is de basisgedachte dat de drijfveer (een behoefte) de onderliggende motivatie is bij ieder mens om natuurlijke sterktes (talent) in te zetten. Samen levert dit voorkeursgedrag op in de vorm van gedragsvaardigheden (competentie). Voorkeursgedrag is “dat wat je het liefste doet”, een optelsom van drijfveer + talent.

Uitgangspunt is dat iemand het beste tot zijn recht komt en optimaal functioneert op de competenties die hoog scoren en daarmee het dichts bij iemand talenten liggen. Inzicht in het volledige competentieprofiel is het fundament die kan dienen als leidraad voor ontwikkeling in werk en loopbaan. TMA hanteert een positieve benadering door zich te richten op intrinsieke motivatie en ontwikkelbaarheid van competenties.

Meer informatiestokjes

De TMA biedt tal van aanknopingspunten bij:

  • Competentieontwikkeling | Welke competenties zijn redelijk tot goed ontwikkelbaar?
  • Capaciteitenonderzoek | Wat is indicatief het cognitieve capaciteiten niveau?
  • Werving & Selectie | Is er voldoende match tussen het talent van de persoon en de vacature?
  • Beoordelingen- en functioneringsgesprekken | In hoeverre past de huidige functie bij de persoon?
  • Loopbaanontwikkeling |  Wat wordt de volgende stap in de loopbaan?
  • Persoonlijk ontwikkelingsplan | Welke competenties wil de persoon gaan ontwikkelen?
  • Mobiliteitsvraagstukken |  Welke andere (interne) functie/rol/beroep past bij de persoon?
  • Inrichting van een intern mobiliteitscentrum of loopbaancentrum