Imelda Hanselman

Loopbaanbegeleiding & Coaching

Als je met beide benen op de grond blijft staan, kom je geen stap verder

Re-integratie

U bent in de situatie gekomen, waarbij u (tijdelijk) niet werkt. Omdat u bijvoorbeeld uw baan bent kwijtgeraakt. Of omdat u door ziekte of aandoening (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt bent. U ontvangt mogelijk een uitkering (WIA) voor uw inkomensvoorziening. Als u wel een baan heeft, hebt u bij ziekte samen met uw werkgever te maken met de Wet Verbetering Poortwachter.

U wilt graag weer aan het werk maar kunt wel wat hulp gebruiken. Dan heeft u de mogelijkheid om, met instemming van uw uitkerende instantie UWV of werkgever, mijn ondersteuning in te schakelen.

stokjes

Bij re-integratie ontvangt u ondersteuning bij alle stappen die u nodig heeft om een passende baan te vinden. Samen met u stel ik een plan op dat de leidraad is voor het traject. Ook gemeenten maken soms gebruik van een individueel re-integratietraject voor (niet)uitkeringsgerechtigde personen. Informeer er naar bij uw eigen gemeente.
Na goedkeuring van het trajectplan kunnen we van start gaan, en werken we naar het uiteindelijke doel, het vinden van een baan. Globale inhoud re-integratietraject:

  • Op een rijtje zetten van de huidige stand van zaken: wat is er al, wat doet u al, wat gaat goed?
  • Onderzoek / heroriëntatie op uzelf en passend (nieuw) werk
  • Arbeidsmarktbenadering
  • Begeleiding naar werk

De intensiteit van de gesprekken zal gedurende het traject variëren. Bij de start van het traject zullen de gesprekken één- à tweewekelijks plaatsvinden en krijgt u opdrachten mee. Gaandeweg zullen de contacten ook gaan verlopen via telefoon en e-mail, aangevuld met oefensessies. Uw situatie en behoefte zijn bepalend voor de inhoud van het traject. Onderdelen zullen veelal naast elkaar plaatsvinden. De duur van een traject varieert van 3 maanden tot enkele jaren.
Voor re-integratiebegeleiding aan klanten van UWV werk ik samen met re-integratiebedrijf Jeroen Bosma Werkadvies. Bijvoorbeeld voor een traject WERKFIT.