Imelda Hanselman

Loopbaanbegeleiding & Coaching

Zonder moeite bereik je alleen wat niet de moeite waard is.

Ontwikkeladvies 45+

Tot 10 janari 2020 kan iedere werkende 45-plusser die onder de beoogde doelgroep valt gebruik maken van een adviesbudget van € 600 voor de eigen werktoekomst. Dit is mogelijk dankzij  de Tijdelijke Subsidieregeling Ontwikkeladvies Vijfenveertigplussers. Dit is beschikbaar gesteld door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid als onderdeel van het Actieplan Perspectief voor Vijftigplussers.

Waarvoor?

Het doel van het Ontwikkeladvies is om u te stimuleren de regie van uw loopbaan in eigen handen te nemen. Met dit -voor u gratis- Ontwikkeladvies krijgt u inzicht in het toekomstperspectief van uw huidige werk, uw competenties en uw toekomstige loopbaanmogelijkheden. Het gaat erom dat u actief gaat nadenken over hoe u werkend uw pensioenleeftijd kunt bereiken en uitval door ziekte of werkloosheid kunt voorkomen. U werkt aan een persoonlijk ontwikkelplan -zonder verdere verplichting- waarin u hebt beschreven wat voor acties u gaat ondernemen om  uw mogelijkheden te vergroten om aan het werk te blijven tot het pensioen. Voor ervaringsverhalen lees hier verder.

Voor wie?
Werkende vijfenveertigplussers in alle beroepsgroepen krijgen een Ontwikkeladvies van een erkende loopbaanadviseur. U hoeft niet zelf de subsidie aan te vragen. Omdat ik NOLOC-erkend loopbaanprofessional ben,  ben ik bevoegd om de subsidie aan te vragen en het advies te geven. Aanvullende eisen:

  • U bent werkzaam in een vast dienstverband…
  • én werkt minimaal 12 uur per week gemiddeld…
  • én er is op dit moment in uw situatie geen sprake van werkloosheid, ziekte (arbeidsongeschiktheid) of een regeling die van kracht is vanwege een ontslag of reorganisatie

Ook als u als zelfstandige (ZZP of ZP) werkzaam bent en 45+ bent, kunt u deelnemen.

Ook voor de leidinggevende

Voor de leidinggevende van de beoogde 45-plusser is er een budget beschikbaar om een training te krijgen van de loopbaanadviseur om zelf een ontwikkeladvies te leren geven aan de medewerker. Met ‘leidinggevende’ wordt hier bedoeld de persoon die binnen een arbeidsorganisatie funktionerings- of personeelsgesprekken voert met werknemers of ambtenaren behorend tot doelgroep van de subsidieregeling. Voor deze trainingen bestaan er twee varianten: een training aan een individuele leidinggevende waarvoor €300,- subsidie aangevraagd kan worden, of een groepstraining van minimaal drie en maximaal tien leidinggevenden die groepsgewijs de training volgen.

Meer informatie:
Informatie voor deelnemer

De regeling zelf , Duurzame Inzetbaarheid en bij Imelda Hanselman 
Mede op initiatief van NOLOC