Imelda Hanselman

Loopbaanbegeleiding & Coaching

Nieuwe wet voor werkenden in 2020

Op 1 januari 20202 gaat de Wet Arbeidsmarkt in Balans WAB in werking. Deze kan gevolgen hebben voor iedere werkende in Nederland. In het kort:

  • Na 3 tijdelijke opvolgende arbeidscontracten of een tijdelijk contract van 3 jaar is er bij een opvolgend arbeidscontract sprake van een vast contract.
  • Bij ontslag-beoordeling mogen meer ontslagredenen naast elkaar worden toegepast.
  • Het recht op transitievergoeding is van toepassing vanaf de eerste dag dat iemand werkt.
  • De positie voor iemand die werkt in de oproepcontract is versterkt door strengere regels.

    In dit overzicht zie je een korte samenvatting.