Imelda Hanselman

Loopbaanbegeleiding & Coaching

Gratis ontwikkeladvies voor werkende 45-plusser!

Van 5 december 2017 tot juli 2019 kan iedere werkende 45-plusser die onder de beoogde doelgroep valt gebruik maken van een adviesbudget van € 600 voor zijn eigen werktoekomst. Dit is mogelijk dankzij  de Tijdelijke Subsidieregeling Ontwikkeladvies Vijfenveertigplussers. Dit is beschikbaar gesteld door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid als onderdeel van het Actieplan Perspectief voor Vijftigplussers.

 

Waarvoor?

Het doel van het Ontwikkeladvies is om je te stimuleren de regie van je loopbaan in eigen handen te nemen. Het Ontwikkeladvies geeft inzicht in het toekomstperspectief van je huidige werk, je competenties en jouw toekomstige loopbaanmogelijkheden. Het gaat erom dat je actief gaat nadenken over hoe je werkend jouw pensioenleeftijd kunt bereiken en uitval door ziekte of werkloosheid kunt voorkomen. Je krijgt ook een persoonlijk ontwikkelplan waarin je hebt beschreven wat voor acties je gaat ondernemen om  jouw mogelijkheden te vergroten om aan het werk te blijven tot het pensioen.

 

Voor wie?
Werkende vijfenveertigplussers in enkele geselecteerde beroepsgroepen krijgen een Ontwikkeladvies van een erkende loopbaanadviseur. Als bij NOLOC aangesloten loopbaanprofessional voldoe ik aan de subsidie-eisen van deze regeling om de 45-plusser dit advies te kunnen geven.

  • Administratief en secretarieel personeel, assistenten en managementassistenten;
  • Cateringmedewerkers;
  • Verkoopmedewerkers en medewerkers logistieke centra in de detailhandel;
  • Gemeenteambtenaren, werkzaam in de domeinen burger- en publiekszaken;
  • Buitengewoon opsporingsambtenaren, toezichthouders en handhavers;
  • Schoonmakers; en
  • Ambulancepersoneel en meldkamerpersoneel ten behoeve van de ambulancedienst.

Mensen die werkloos zijn, hun werk wegens ziekte niet meer kunnen doen, of waarvoor er een ontslag/reorganisatie regeling van kracht is kunnen niet deelnemen.

 

Ook voor de leidinggevende

Voor de leidinggevende van de beoogde 45-plusser is er een budget beschikbaar om een training te krijgen van de loopbaanadviseur om zelf een ontwikkeladvies te leren geven aan je medewerker. Met ‘leidinggevende’ wordt hier bedoeld de persoon die binnen een arbeidsorganisatie functionerings- of personeelsgesprekken voert met werknemers of ambtenaren behorend tot doelgroep van de subsidieregeling. Voor deze trainingen bestaan er twee varianten: een training aan een individuele leidinggevende waarvoor €300,- subsidie aangevraagd kan worden, of een groepstraining van minimaal drie en maximaal tien leidinggevenden die groepsgewijs de training volgen.

Meer informatie:
Brochure voor deelnemer

De regeling zelf , Duurzame Inzetbaarheid en bij Imelda Hanselman