Imelda Hanselman

Loopbaanbegeleiding & Coaching

Zonder moeite bereik je alleen wat niet de moeite waard is.

Duurzame inzetbaarheid van medewerkers

De ideale werknemer is fysiek en psychisch uitstekend in staat zijn of haar werk te doen. De ideale werknemer beschikt over de benodigde vakkennis en competenties en is met hart en ziel betrokken bij de organisatie. De ideale werknemer is een prettige collega en houdt van zijn werk. De ideale werknemer is vitaal, optimaal productief en nooit ziek. De ideale werknemer bestaat niet…… Veranderingen in de functie of in de organisatie, gebeurtenissen in de persoonlijke levenssfeer of de persoonlijke ontwikkeling van een werknemer kunnen ertoe bijdragen dat een werknemer het minder naar zijn zin heeft, minder gaat presteren en mogelijk zelfs voor korte of langere tijd gaat uitvallen. Wat kunt u als werkgever hieraan doen?

Uitvalpreventie, motivatie en inzetbaarheid
Organisaties die in staat zijn problemen met personeel zoveel mogelijk te voorkomen, zijn de organisaties van de toekomst. Zij zullen, in tijden van arbeidsmarktkrapte, het best in staat zijn goed personeel aan te trekken en te behouden. Dat medewerkers het naar hun zin hebben op het werk en optimaal toegerust zijn om hun functies uit te oefenen, is voor elke organisatie van levensbelang. Een vitale organisatie heeft vitale medewerkers!

Waarom aandacht voor duurzame inzetbaarheid?
Nederland vergrijst en ontgroent. Dit heeft op veel terreinen (nu al) gevolgen. Zo is er een kentering gekomen van vervroegd uittreden naar langer doorwerken en opschuiven van de pensioengerechtigde leeftijd. Ook wordt merkbaar dat de instroom van jongeren op de arbeidsmarkt afneemt, dat het moeilijker is om vacatures op te vullen en uw bedrijf te blijven ‘verjongen’. Taken en functies verschuiven, verdwijnen of veranderen; dit vraagt een continue ontwikkeling en flexibiliteit van uw medewerkers om het werk te kunnen blijven doen.

 

 “Een gezonde organisatie is de optelsom van vitale medewerkers. “