Imelda Hanselman

Loopbaanbegeleiding & Coaching

Beroepserkenning loopbaanprofessional

Afgelopen drie jaren heb ik weer gewerkt aan mijn professionele ontwikkeling. Ik verdiep me hiervoor in (nieuwe) onderwerpen en ontwikkelingen. Ik volg cursusdagen, seminars en bezoek congressen. Ook lees ik vakliteratuur. Dit alles is onlangs door een toetsingscommissie van NOLOC (de beroepsorganisatie voor Loopbaanprofessionals) tegen het licht gehouden en beoordeeld. Dit heeft geleid tot wederom een verlenging voor drie jaren van mijn beroepserkenning als loopbaanprofessional.
Een leven lang leren, ook voor mij!