Imelda Hanselman

Loopbaanbegeleiding & Coaching

Zonder moeite bereik je alleen wat niet de moeite waard is.

1e / 2e spoor re-integratie

Uw medewerker is ziek. U stelt samen met uw medewerker alles in het werk om een spoedige werkhervatting mogelijk te maken. De Wet Verbetering Poortwachter geldt hierbij als leidraad. Doel is een duurzame terugkeer naar eigen werk, al dan niet met aanpassingen. Of werkhervatting in een andere passende functie in uw organisatie. Dit is re-integratie 1e Spoor.
Er zijn situaties waarbij het wenselijk of zelfs noodzakelijk is dat uw medewerker het werk gaat hervatten in een ándere functie bij een ándere organisatie. Dan komt re-integratie 2e Spoor in beeld.

stokjes

Begeleiding van uw medewerker bij werkhervatting in eigen werk of naar een nieuwe werkomgeving is specialistisch werk. U kunt dit zelf doen. Of u hierin laten bijstaan door een deskundige. Tientallen jaren ervaring staan mij ter beschikking. Invulling en uitvoering van een begeleidingstraject doe ik in nauw overleg met u, uw werknemer en eventueel direct betrokken deskundigen. De focus ligt op mógelijkheden waarbij ik rekening houd met aanwezige beperkende factoren.